Doradca zawodowy

Warto przeczytać ............

Warto przeczytać ............

by Katarzyna Szymańska -
Number of replies: 0

Armia wzywa

Średni wiek zgłaszających się kandydatów do służby w wojsku przez Resortowy Portal Rekrutacyjny to 28 lat; cztery piąte to mężczyźni, blisko jedna czwarta ma wykształcenie wyższe – poinformowało Biuro ds. Programu Zostań Żołnierzem


  • Armia wzywa
Internetowy portal rekrutacyjny to jedno z przedsięwzięć mających ułatwić i skrócić proces rekrutacji.
  • Portal internetowy służący rekrutacji do wojska MON uruchomiło na początku września.
  • Dotychczas zarejestrowało się na nim 11,5 tys. osób, spośród których blisko 4 tys. stawiło się już w wojskowych centrach rekrutacji, a kolejnych 4500 ma wyznaczony termin takiej wizyty.
  • Internetowy portal rekrutacyjny to jedno z przedsięwzięć mających ułatwić i skrócić proces rekrutacji.

"Średni wiek zgłaszających się kandydatów do armii wynosi 28 lat; dominują mężczyźni - 81 procent. Najwięcej ochotników jest z województw mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego" - powiedział przedstawiciel Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem. "Tylko 200 osób zarejestrowało się na portalu z Kielc. 60 proc. osób zgłaszających się ma wykształcenie średnie, 23 proc. - wyższe" - dodał.

Internetowy portal rekrutacyjny to jedno z przedsięwzięć mających ułatwić i skrócić proces rekrutacji. "Pozwala on w prosty i czytelny sposób oraz bez wychodzenia z domu zrobić pierwszy krok w kierunku związania się z mundurem żołnierza. Następnym etapem jest wizyta w wojskowym centrum rekrutacji - jednym z mobilnych punktów rekrutacji, które na jeden, dwa dni powoływane są w wybranych miejscowościach. Do dnia dzisiejszego w całej Polsce takie punkty zorganizowano blisko 250 dni" 

Cały proces rekrutacji trwa maksymalnie 50 dni i jest krótszy od poprzedniego średnio o 140 dni.

By skorzystać z portalu, należy wejść na www.zostanzolnierzem.pl i podać niezbędne dane; kolejny krok to załatwienie formalności i przejście badań w wojskowym centrum rekrutacji. Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany i przejdzie szkolenie podstawowe, zostaje żołnierzem zawodowym.

Inne ułatwienia, mające zachęcić kandydatów na żołnierzy to skrócenie służby przygotowawczej dla kandydatów na zawodowych szeregowych i możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do służby w komisji właściwej dla miejsca rekrutacji i naboru, a nie miejsca stałego zameldowania.

Główne zadanie powołanego w styczniu br. Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" to opracowanie koncepcji optymalizacji procesu rekrutacji do wojska. Biuro jest organizatorem m.in. takich programów jak "Paszport" (dla organizacji proobronnych), "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", "Oddziałów Przygotowania Wojskowego" (dla uczniów szkół średnich) oraz programu "Legia Akademicka" (dla studentów).