• Szanowni Czytelnicy,

   "Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."
   ~ Kornel Makuszyński

   Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów bibliotecznych, prenumeraty prasy i materiałów edukacyjnych.
   Kontakt:  biblioteka@cku-wyszkow.edu.pl / tel: 29 753 18 09 oraz na platformie Moodle.

   Poniedziałek: 8:00 - 15:00
   Wtorek: 8:00 - 15:00
   Środa: 8:00 - 15:00
   Czwartek: 8:00 - 15:00
   Piątek: 8:00 - 15:00
   Sobota: 8:00 - 12:30
   Niedziela: 8:00 - 12:30  
   * sobota i niedziela w terminach zjazdów


  • Szanowni Państwo,

   Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2023/24.

   W bieżącym roku w zespole specjalistów CKU będą pracowały:
   Pani Lidia Chmielewska – pedagog
   Pani Wioletta Dzik – pedagog 
   Pani Małgorzata Pilacińska – pedagog

   W ramach pracy pedagoga będziemy podejmowały działania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodne z planem pracy placówki, ale również adekwatne do Państwa  potrzeb. 

   Oferujemy Państwu konsultacje indywidualne i zbiorowe przez 5 dni w tygodniu oraz w terminach zjazdów. Szczegółowy harmonogram naszych dyżurów znajduje się na stronie CKU w zakładce Pedagog. Bieżące informacje będą przekazywane przed terminem zjazdu na ePortalu  CKU (forma konsultacji, tematyka oraz zakres czasowy). 

   Zachęcamy do konsultacji indywidualnych w formie dostosowanej do Państwa możliwości (stacjonarnie na terenie placówki, online, telefonicznie).
   Tematykę jaką będziemy podejmowały to przede wszystkich psychoedukacja w zakresie profilaktyki problemów społecznych, ale również promocji zdrowia.

   Zapraszamy również do bieżącego zapoznania się z materiałami pedagoga na ePortalu ( w zakładce powyżej). 

   Zapraszamy serdecznie do kontaktu poprzez pocztę lub osobiście. 

   Na nowy rok szkolny 2023/24 życzymy Państwu owocnej, satysfakcjonującej pracy i sukcesów edukacyjnych, które z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości Państwa życia.

   Z wyrazami szacunku

   Lidia Chmielewska
   Wioletta Dzik
   Małgorzata Pilacińska


   Lidia Chmielewska
   Kontakt: l.chmielewska@cku-wyszkow.edu.pl
   nr. tel. 697 426 200
   Dyżury:
   Poniedziałek 8.00 - 9.00 
   Wtorek 9.00 -11.00

   Wioletta Dzik
   Kontakt: w.dzik@cku-wyszkow.edu.pl
   Nr. tel. 512 108 820
   Dyżury:
   Czwartek 8:00 - 11:30
   Piątek 8.00-13:30
   Terminy zjazdu według harmonogramu

   Małgorzata Pilacińska
   Kontakt: m.pilacinska@cku-wyszkow.edu.pl
   nr. tel. 500 141 486
   Dyżury:
   Poniedziałek 12:45-15:45
   Środa 11.00-15.00
   Czwartek 8:00-11:30
   Piątek 8.00-9:30 (telefonicznie i online)
   Terminy zjazdu według harmonogramu

  • Szanowni Państwo,

   „Jeśli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni. Gdy będziesz
   postępować tak jak dotychczas to dostaniesz to, co
   dotychczas. Chcesz zmiany, zmień coś”.

   Courtney C. Stevens, Sprawy do zapomnienia

   Ciągłe zmiany na rynku pracy, rosnąca konieczność mobilności zawodowej, nowe formy pracy, znikające i pojawiające się nowe zawody powodują, że wytyczenie długoterminowej ścieżki zawodowej wielu osobom wydaje się trudne.
   Jako doradcy zawodowi chętnie pomożemy młodzieży i osobom dorosłym w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz oferujemy wsparcie w rozwoju zawodowym (kierunek kształcenia, wybór zawodu, zmiana zawodu, decyzje o samozatrudnieniu itp.).
   W swojej działalności wykorzystujemy indywidualne i grupowe metody pracy, sprzyjające określeniu potencjału osobistego, uwzględniając aktualne i prognozowane potrzeby rynku pracy i edukacji. Upowszechniamy informacje dotyczące możliwości edukacyjnych i rynku pracy.
   Jako doradcy zawodowi udzielamy porad i informacji indywidualnych w formach stacjonarnych i na odległość oraz prowadząc zajęcia grupowe - konsultacje.
   Dostarczamy specjalistycznej pomocy w poznaniu świata zawodów, własnych zainteresowań i predyspozycji, a także w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, planowaniu ścieżki edukacyjnej, określeniu obszarów doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania, sposobu potwierdzenia kwalifikacji, podjęciu lub zmianie pracy i aktywnym poruszaniu się po rynku pracy.
   Będziemy wspierać proces uczenia się przez całe życie oraz adaptację do nieustannie zmieniających się warunków i otoczenia. W naszych działaniach, jako doradcy zawodowi, kierujemy się dobrem klienta, uwzględniając jego możliwości i potrzeby.

   Zapraszamy do współpracy,
   Beata Sierzan
   Kontakt: b.sierzan@cku-wyszkow.edu.pl

   Małgorzata Pilacińska
   Kontakt: m.pilacinska@cku-wyszkow.edu.pl

   Dyżur: 
   Czwartek: 8:00-11:30
   Terminy zjazdów: Według harmonogramu zamieszczonego na stronie CKU oraz ePortalu.

   Konsultacje zbiorowe: spotkania online – termin i temat spotkania oraz link znajdą Państwo na poczcie lub u opiekunów oddziałów. Będę informowała o nich na bieżąco i z kilkudniowym wyprzedzeniem .
   Konsultacje indywidualne: termin ustalany indywidualnie


  • Szanowni Państwo,

   Serdecznie zachęcam do zaangażowania się w działania wolontariatu. Praca wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie wyobrazić. Pozwala oderwać się od codziennych zadań i obowiązków, ubogaca, dodaje energii i daje ogromną satysfakcję. Uczestnictwo w wolontariacie to szansa na zdobycie nowych umiejętności, nawiązanie ciekawych znajomości i okazja do wspólnej zabawy. 
   Działając wspólnie możemy zdziałać cuda!
   Czekam na propozycje w zakresie możliwości wsparcia.
   Zapraszam do kontaktu online na platformie Moodle oraz w czasie dyżurów:

   - wtorek  12.00 - 16.00
   - środa 13.30 - 15.30
   - czwartek  8.00 -  9.30

   m.pilacinska@cku–wyszkow.edu.pl