Wolontariat

Projekt ekologiczno - charytatywny ,,Zbieram to w szkole"

Projekt ekologiczno - charytatywny ,,Zbieram to w szkole"

by Małgorzata Pilacińska -
Number of replies: 0

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie ekologiczno-dobroczynnym „Zbieram to w szkole" realizowanym przez Fundację Missio Cordis.

Głównym celem jest niesienie wsparcia potrzebującym przez pozyskiwanie środków na prowadzenie dzieł socjalnych przez misjonarzy pracujących na terenie Afryki, Azji i Ameryki Południowej, a także uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby ochrony środowiska oraz promowanie dobroczynności wśród uczniów.

Realizacji tych celów służy zbiórka elektrośmieci, baterii, surowców wtórnych oraz monet.  

Środki pozyskane z recyklingu lub sprzedaż tych przedmiotów będą przekazane na wsparcie projektów misyjnych: budowę studni w Czadzie i Tanzanii oraz pomocy dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii.

Bardzo proszę o przyniesienie elektrośmieci do sali B.1.7 w godzinach dyżuru i terminach zjazdu. Możliwość bezpośredniego odbioru po wcześniejszym umówieniu  z koordynatorem - Małgorzata Pilacińską (proszę o kontakt telefoniczny).

https://www.zbieramtowszkole.pl/