Wolontariat

XXIV Akcja Góra Grosza

XXIV Akcja Góra Grosza

by Małgorzata Pilacińska -
Number of replies: 0

 Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wsparcia XXIV Edycji Akcji ,,Góra Grosza” i wrzucenia przysłowiowego grosza do specjalnie przygotowanej na ten cel skarbonki, która znajduje się w sekretariacie CKU. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od dnia 01.11.2023 do dnia 29.02.2024 roku.

W poprzedniej edycji udało nam się zebrać 109 zł.!!!

Celem akcji jest zebranie  środków niezbędnych dzieciom do znalezienia bezpiecznego miejsca, pomocy w codziennej nauce, pomocy w codziennej nauce, rozwijania pasji i talentów usamodzielniania się.  

Szczegóły akcji:

 1. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od dnia 01.11.2023. Przekazywanie monet w Urzędach Pocztowych Poczty Polskiej od dnia 02.01.2024 r do 31.03.2024r

2. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie społeczności, szczególnie  dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Finał akcji nastąpi po ostatecznym przeliczeniu monet i zaksięgowaniu ich na rachunku bankowym, najpóźniej do 30 września 2023 roku. W przypadku nagłych zdarzeń niezależnych od Towarzystwa Nasz Dom, Organizator zastrzega sobie prawo do podania wyników akcji w późniejszym terminie.

4. W trakcie finału podane zostaną do publicznej wiadomości wyniki akcji, oparte na podliczeniu danych z odcinków nadania/wpłaty wypełnionych przez placówki oraz przeliczonych monet.

https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/nowa-edycja/

plakat-2.jpg