Doradca zawodowy

Praca zdalna będzie na stałe wprowadzona do przepisów

Praca zdalna będzie na stałe wprowadzona do przepisów

Napisane przez: Beata Sierzan ()
Liczba odpowiedzi: 0

Praca zdalna będzie na stałe wprowadzona do przepisów

Nowela wprowadza do Kodeksu pracy definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Nowela przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach.

Cały artykuł LINK

Praca zdalna będzie na stałe wprowadzona do przepisów