Doradca zawodowy

Praca to wartość

Praca to wartość

by Katarzyna Szymańska -
Number of replies: 0

Wartość pracy w życiu człowieka

Czym jest praca? Dlaczego warto pracować? 

wartosc_pracy.jpg

Praca, obok zabawy i nauki, jest jedną z pierwszoplanowych aktywności człowieka. Można na nią patrzeć jak na powołanie, źródło zarobkowania i szansę samorealizacji. Dzisiaj wiemy, że rola pracy w życiu każdego człowieka jest ogromna i stanowi wyznacznik naszego miejsca w społeczeństwie.

Jest wiele powodów, dla których człowiek podejmuje pracę. Zapytana młodzież najczęściej wskazywała następujące odpowiedzi: praca jest źródłem dochodów, umożliwia realizację planów i celów życiowych, ułatwia własny rozwój i zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz bywa sensem życia.

Praca, jak i codzienny kontakt z drugim człowiekiem, daje także ogromną radość, poczucie spełnienia, bycia potrzebnym oraz wiąże jednostkę ze społeczeństwem. Narzuca ona codzienny rytm, uporządkowując tym samym harmonogram dnia. Zapewnia regularne doświadczanie ważnych dla człowieka potrzeb, takich jak przynależność do grupy czy uznania społecznego. Warto również wspomnieć o jej niebagatelnej roli dla zdrowia psychicznego człowieka, o której przekonuje się on wtedy, gdy z najróżniejszych przyczyn tej pracy nie może wykonywać.
Oczywiście, aby pracować, trzeba najpierw zdobyć zawód. Praca w zawodzie to najważniejszy rodzaj pracy wykonywanej przez człowieka, stąd ogromne znaczenie ma właściwy wybór szkoły i zawodu, którego młody człowiek się uczy. Istotną i pożądaną cechą jest umiejętność przystosowania się do różnego rodzaju pracy, co dla młodego człowieka nie jest zadaniem trudnym. 

Osoby, które w swoim życiu kierują się przyjętymi normami moralnymi i utożsamiają się z nimi, traktują je jako drogowskazy, budując swoją drogę zawodową długo i cierpliwie, wspinając się po szczeblach kariery. Zdarza się, że praca staje się również ucieczką przed samotnością – to właśnie tam poznajemy nowych ludzi i często zawieramy przyjaźnie.

Praca to także nieustanny rozwój osobisty. Dzięki niej zdobywamy nowe umiejętności, doskonalimy swoje kompetencje oraz uczymy się nowych rzeczy. Z drugiej strony niezwykle istotne jest wynagrodzenie, które otrzymujemy za pracę, dzięki czemu możemy utrzymać siebie lub rodzinę. Bez względu na powód, dla którego podejmujemy zatrudnienie, ideałem byłoby łączyć przyjemne z pożytecznym, ponieważ praca to nieodłączna część większości naszego życia.