Biblioteka

Stan czytelnictwa w Polsce

Stan czytelnictwa w Polsce

by Teresa Gruchacz -
Number of replies: 0

Najnowsze badanie Biblioteki Narodowej - 42 proc. Polaków czyta książki.Biblioteka Narodowa opublikowała najnowszy raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Na zadawane od 1992 roku pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 42 proc. respondentów. To najlepszy wynik od sześciu lat. Oznacza wzrost o 3 proc. w skali roku i o 5  proc. w skali dwóch lat. “Powoli można więc mówić o powodach do ostrożnego optymizmu”.

Czytanie książek nadal częściej i chętniej praktykowane jest w formie papierowej niż cyfrowej.

Jako podstawowe źródła pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: zakup (45 proc., wzrost o 4 proc.), pożyczenie od znajomego (32 proc., spadek o 3 proc.), prezent (34 proc., wzrost o 3proc.). Na następnych pozycjach znalazło się wypożyczenie z bibliotek (23 proc.) i własny księgozbiór (20 proc.). Zauważalny jest relatywnie wysoki odsetek czytelników korzystających z książek udostępnianych w formie streamingu w ramach opłaty abonamentowej (28 proc.).

Najczęściej czytana jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna (24 proc.), popularna (20 proc.),
ale też biografie, wspomnienia czy książki historyczne dotyczące XX wieku (19 proc.).

Raport „Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku” dostępny jest tutaj.