Ogłoszenia - Sekretariat

Ogłoszenie 23.10.2020

Ogłoszenie 23.10.2020

by Administrator CKU -
Number of replies: 0

Szanowni Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej,

od dnia 24.10.2020 r. zajęcia w naszej placówce prowadzone są z wykorzystaniem portalu edukacyjnego -  Portal Edukacyjny Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie MOODLE (ePortal), aplikacji internetowej Microsoft Teams, służbowej poczty elektronicznej nauczyciela oraz skrzynek pocztowych słuchaczy.

Materiały w ePortalu zamieszczane są na dzień przed terminem zajęć wskazanym w Rozkładzie zajęć dla Oddziału (zamieszczony w Panelu Słuchacza).

Do każdych zajęć zamieszczonych w ePortalu dołączany jest link do spotkania zorganizowanego z wykorzystaniem aplikacji internetowej Microsoft Teams (link zawiera informację o tematyce i czasie trwania spotkania, do uczestnictwa w zajęciach na Teams niewymagane jest dodatkowe hasło).

Zachęcamy do udziału w zajęciach w czasie ich rzeczywistego trwania, gdyż wtedy macie Państwo możliwość kontaktowania się z nauczycielem na bieżąco.

Ponadto w Panelu Słuchacza zostanie zamieszczony Harmonogram dodatkowych konsultacji z nauczycielem.