Doradca zawodowy

Jak często zmieniamy pracę ?

Jak często zmieniamy pracę ?

by Katarzyna Szymańska -
Number of replies: 0


JAK CZĘSTO ZMIENIAMY PRACĘ

Wiele osób boi się przekwalifikowania i dokształcania. Często to właśnie stabilność zatrudnienia jest czynnikiem decydującym o naszej karierze zawodowej. Jakie są najczęstsze powody zmiany pracy i jak to wygląda w naszym CV?

Mobilność zawodowa Polaków

W kwestii zmiany miejsca zatrudnienia Polacy są zwykle bardzo zachowawczy. Amerykanie, na przykład, zdecydowanie częściej zmieniają pracę, nawet jeśli wiąże się to z przeprowadzką do innego miasta czy zmianą szkoły w przypadku dzieci. W tej sytuacji ważniejszy okazuje się rozwój osobisty i satysfakcja finansowa niż poczucie stabilności.

Eksperci do spraw zasobów ludzkich uważają, że o częstych zmianach miejsca pracy możemy mówić wtedy, gdy pracownik zmienia pracę co roku lub nawet co kilka miesięcy. To zjawisko jest częstsze w przypadku osób młodych, które dopiero szukają odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej i próbują swoich możliwości na różnych stanowiskach i w różnych środowiskach.  W przypadku osób z kilkuletnim doświadczeniem, zmiana pracy częstsza niż 3 lata, jest postrzegana jako częsta.

 

Ulubione formy zatrudnienia

Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin wciąż uważana jest za najbardziej dogodną formę zatrudnienia zarówno w młodym, jak i w starszym pokoleniu. Jak wynika z raportu CBOS z 2018 roku („Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia”) ponad połowa (57%) osób utrzymujących się z pracy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 18% wykonuje pracę na podstawie umowy na czas określony. Umowy o dzieło lub umowy- zlecenie często traktowane są jako zajęcie tymczasowe, dlatego celem części pracowników jest zmiana pracy na taką, która da im większe poczucie stabilizacji zawodowej. Umowy- zlecenie wykonuje 9% badanych, a umowy o dzieło zaledwie 3%. Z własnej działalności gospodarczej utrzymuje się 13% badanych. Tyle samo prowadzi gospodarstwo rolne.

 

Częsta zmiana pracy z perspektywy pracodawcy

Pracodawca, weryfikując CV kandydata, nie zawsze pozytywnie postrzega częste zmiany miejsca zatrudnienia danej osoby. Może to wzbudzać pewne kontrowersje i obawy co do lojalności pracownika. Z perspektywy pracodawcy, im pracownik dłużej pozostaje w strukturach firmy, tym lepiej. Częste zmiany na danym stanowisku to dodatkowe koszty związane ze szkoleniem i wdrażaniem nowego pracownika.

Wykwalifikowani pracownicy są bardzo pożądani na rynku pracy. Osoby, które nie planują zmiany miejsca zatrudnienia, są często kuszone przez rekruterów, aby jednak ją rozważyć. Pracownicy o szczególnie poszukiwanych kompetencjach są zasypywani ofertami pracy ze strony rekruterów. Daje im to większe pole do negocjacji warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia.

 

Powody zmiany pracy

Według danych CBOS najczęstszą przyczyną zmiany pracy w 2018 roku był brak satysfakcji z osiąganych dochodów, niezadowolenie z warunków zatrudnienia oraz znudzenie obecnym zajęciem. Okazuje się, że bardzo ważnym czynnikiem jest również atmosfera w pracy. Konflikty między pracownikiem a pracodawcą czy też pomiędzy pracownikami przedkładają się na zdrowie psychiczne pracowników i często są wystarczającymi powodami do zmiany miejsca pracy.

 

Ważne jest przemyślane kierowanie swojej kariery zawodowej. Przed podjęciem zatrudnienia warto dowiedzieć się jak najwięcej o przyszłym pracodawcy. Istnieje wiele portali internetowych, gdzie kandydaci oraz pracownicy wymieniają się swoimi opiniami i doświadczeniami. Już podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy dopytać o wszystkie ważne dla nas kwestie, np. o zakres obowiązków, aby uniknąć późniejszego rozczarowania. Podjęcie nowej pracy powinno więc być dobrze przemyślane. Decyzji nie powinno się podejmować pod wpływem impulsu.

Warto jednak pamiętać, że zmiany często przynoszą korzyści. Brak motywacji do wykonywania codziennych zadań, brak satysfakcji zarobkowej czy też nerwowa sytuacja w pracy, to wystarczające przesłanki do rozważenia zmiany naszej ścieżki zawodowej.