Doradca zawodowy

Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy

by Katarzyna Szymańska -
Number of replies: 0


wpid reinvesting affiliate businessRozwój zawodowy jest procesem przebiegającym przez większość życia. U każdego rozpoczyna się w różnym wieku, jednak zawsze związany jest z rozwojem umiejętności, zdolności, wiedzy, oraz cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej.

Planowanie własnego rozwoju kariery, nie powinno być już dla nikogo zaskoczeniem. Dzięki przemyślanym krokom, można znaleźć dającą zadowolenie i dobre warunki finansowe pracę. Im lepiej jesteś do tego przygotowany, tym większe masz szanse, że proces ten zakończy się sukcesem.

Zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie, związane z konkurencją, nowymi technologiami, globalizacją sprawiają, że osoby które chcą utrzymać się i rozwijać na rynku pracy, muszą planować i kształtować swój rozwój zawodowy od samego początku wstąpienia na ścieżkę zawodową.

Kluczem do sukcesu na rynku pracy są umiejętności, rozległe kwalifikacje i świadome oraz dojrzałe budowanie swojej drogi zawodowej.

Rozwój zawodowy jest to osiągnięcie zaplanowanego celu i dobrej pozycji zawodowej, przebiegające w określonym czasie i wymagające odpowiedniego przygotowania się do planowania kariery.

Możemy wyróżnić dwa modele rozwoju kariery:

tradycyjny (następuje poprzez następujące stadia: wybór zawodu, stabilizację, zakończenie kariery);

współczesny (inwestowanie w rozwój kariery).

We współczesnym świecie rozwój zawodowy charakteryzuje się zmiennością, nieprzewidywalnością i mobilnością. Aby się w tym rozwoju odnaleźć należy być elastycznym i dostosować się do rynku pracy.

Wyróżniamy kilka typów rozwoju kariery:

typ specjalisty (wysoki stopień zaangażowania)

typ spiralny (przechodzenie co kilka lat z jednego zajęcia do drugiego z jednoczesnym rozbudowywaniem umiejętności z wcześniejszych prac)

typ zmienny (częste zmiany prac, które różnią się od siebie)

typ liniowy (posuwanie się na szczeblach stanowisk, w hierarchicznej kolejności)

Na rozwój zawodowy ma wpływ wiele czynników, niektóre z nich są niezależne od człowieka. Przykładem mogą być biologiczne i fizyczne aspekty rozwoju. Jedynymi czynnikami, na które człowiek ma wpływ są czynniki psychiczne m.in.: doświadczenie w określonych dziedzinach, zainteresowania, motywacje, światopogląd. Rozwój zawodowy kształtuje też w pewnym stopniu sytuacja ekonomiczna i gospodarcza w kraju.

Rozwój zawodowy jest coraz częściej doceniany przez pracodawców, którzy kształcą swoich pracowników w zakresie umiejętności menedżerskich, specjalistycznych, stylu i technik kierowania, metod i procedur pracy, czy relacji z klientami.

Rozwój zawodowy, to termin coraz bardziej popularny i modny. Firmy doradztwa personalnego wprowadzają na rynek różnorodne szkolenia, kursy, które pomagają ludziom świadomie
i w odpowiedni sposób rozwijać swoją drogę zawodową. Tworzone są specjalne programy, które zarządzają rozwojem pracowników. Pracownik usatysfakcjonowany, zadowolony, doceniony to dobry i wydajny pracownik.

Dzisiejszy rynek pracy, stwarza coraz więcej możliwości dla pracownika. Firmy kuszą swoich potencjalnych pracowników szerokim pakietem poza finansowych korzyści, które są niczym innym jak inwestowaniem w rozwój zawodowy. Kluczowym aspektem staje się zadowolenie pracownika
i motywowanie go w taki sposób, aby związał się z firmą na dłużej.


Źródło:http://www.pracaikariera.pl/s/2577/64877-Poradnik-praca-i-kariera/3975410-Sciezka-kariery-Rozwoj-zawodowy-aspekty.htm