Doradca zawodowy

5.05. bezpłatna powtórka do matury z matematyki

5.05. bezpłatna powtórka do matury z matematyki

by Beata Sierzan -
Number of replies: 0

LINK będzie dostępny na https://www.facebook.com/mathdream.ms
Spotykamy się w piątek w godzinach 16:00-22:00
Webinar będzie przebiegał według poniższego schematu:
1. Równania i nierówności,
2. Funkcja kwadratowa,
3. Wielomiany,
4. Funkcja logarytmiczna i wykładnicza,
PRZERWA
5. Równania trygonometryczne,
6. Ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, szereg geometryczny, granice ciągów,
7. Kombinatoryka i Rachunek Prawdopodobieństwa,
PRZERWA
8. Planimetria,
9. Geometria analityczna, obliczenia w układzie współrzędnych,
10. Stereometria,
PRZERWA
11. Granice funkcji, pochodna funkcji, ekstrema lokalne,
12. Zadania optymalizacyjne,
13. Dowody.