Wolontariat

Ostanie dni akcji ,,Góra grosza"

Ostanie dni akcji ,,Góra grosza"

by Małgorzata Pilacińska -
Number of replies: 0

 Szanowni Państwo!

Już tylko dwa dni do zakończenia  XIII Edycji Akcji ,,Góra Grosza” i wrzucenia przysłowiowego grosza do specjalnie przygotowanej na ten cel skarbonki, która znajduje się w sekretariacie CKU. 

Jeśli chcesz wspomóc akcję, ale nie możesz we wskazanym terminie, skontaktuj się za nami za pośrednictwem sekretariatu CKU  lub bezpośrednio z koordynatorem (Tel. 500 141 406).

Serdecznie zachęcamy do wsparcia.

Liczy się każdy grosz!!!

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:

 - pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej

- pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępcze

- usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej

- programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

- programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia

 - lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Szczegóły akcji:

 1. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od dnia 01.11.2022. Przekazywanie monet w Urzędach Pocztowych Poczty Polskiej od dnia 02.01.2023r do 31.03.2023r

2. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie społeczności, szczególnie  dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Finał akcji nastąpi po ostatecznym przeliczeniu monet i zaksięgowaniu ich na rachunku bankowym, najpóźniej do 30 września 2023 roku. W przypadku nagłych zdarzeń niezależnych od Towarzystwa Nasz Dom, Organizator zastrzega sobie prawo do podania wyników akcji w późniejszym terminie.

4. W trakcie finału podane zostaną do publicznej wiadomości wyniki akcji, oparte na podliczeniu danych z odcinków nadania/wpłaty wypełnionych przez placówki oraz przeliczonych monet.

https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxiii-edycja/

 

                                                                                                                Wolontariat CKU