Doradca zawodowy

Wiek zmieni się sam, wykształcenie zmienić możesz Ty - Bezrobocie wzrasta wśród najmłodszych i najgorzej wykształconych

Wiek zmieni się sam, wykształcenie zmienić możesz Ty - Bezrobocie wzrasta wśród najmłodszych i najgorzej wykształconych

by Beata Sierzan -
Number of replies: 0

Bezrobocie wzrasta wśród najmłodszych i najgorzej wykształconych

Jedyną grupą, dla której odnotowano wzrost stopy bezrobocia, zarówno w porównaniu z 3 kwartałem 2022 r., jak i z 4. kwartałem 2021 r., były osoby najmłodsze, tj. w wieku 15-24 lata. W skali kwartału wzrost wskaźnika dla tej grupy był niewielki (o 0,1 p. proc.), natomiast w skali roku już znaczący (o 3 p. proc.). Stopa bezrobocia dla tych osób w 4. kwartale 2022 r. osiągnęła wartość 12,1 proc. i była najwyższa wśród wszystkich analizowanych grup wieku.
Jeśli chodzi o stopę bezrobocia pod względem poziomu wykształcenia, jej najwyższa wartość dotyczy osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. W 4. kwartale wyniosła ona 8,2 proc. Wzrosła ona w największym stopniu zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału (o 0,4 p. proc.), jak i w skali roku (o 1,3 p. proc.).

Cały artykuł: LINK